Sasští partneři vyškolili pracovníky AOPK v monitoringu vlků

Projektoví partneři ze Saska sdružení pod hlavičkou přírodovědného muzea Senckenberg ve Zhořelci vyškolili terénní pracovníky AOPK ČR i Národního parku České Švýcarsko v systému monitoringu vlků. Dvoudenní seminář se uskutečnil 28. a 29. března v Krásné Lípě ve velkorysých prostorech Domu Českého Švýcarska. Zhruba dvacítka profesionálů v ochraně přírody z různých koutů Česka, Moravy a Slezska získala komplexní informace o německých standardech výzkumu vlčích populací. Současně navštívili ovčí farmu zabezpečenou pasteveckými psy pořízenými v rámci projektu OWAD, a na páteční exkurzi do CHKO Lužické hory a NP České Švýcarsko si na vlastní kůži vyzkoušeli evidenci nálezů čerstvých pobytových stop vlků. Školení bylo součástí plánovaného přenostu znalostí ze Saska směrem k výkonným orgánům ochrany přírody České republiky. Usnadní tak přeshraniční spolupráci a umožní kompatibilitu získaných výsledků.

Další články v rubrice

English ☰ Menu