Projekt OWAD byl oficiálně zahájen

Projekt nazvaný Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině (OWAD) začal 23. října v prostorách FŽP společnou schůzkou všech spolupracujících partnerů. Zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Museum Görlitz a Fakulty životního prostředí ČZU v Praze projednali základní postupy zahájení projektu a představili personální obsazení.

Tříletý projekt (č. 100322836) financovaný z prostředků EU v rámci Programu spolupráce ČR a svobodného státu Sasko si klade za cíl zejména přeshraniční sladění postupů při monitoringu vlků a při prevenci a řešení konfliktních situací pramenících z jeho návratu do středoevropské krajiny.

Další články v rubrice

English ☰ Menu