Zveřejňujeme třetí výsledky fotokampaní

Projekt OWAD zveřejňuje třetí výsledky kampaní plošného monitoringu pomocí fotopastí v Krušných horách a v Národních parcích České a Saské Švýcarsko. Nabízíme srovnání výsledků dvou stejných sezón v dvou po sobě jdoucích letech. Na obou lokalitách byl stejně jako při předešlých kampaních nejpočetněji zaznamenaným zvířetem jelen evropský. V NP České a Saské Švýcarsko relativní početnost některých druhů klesla (tchoř, jezevec, daněk, srnec), ovšem stoupla u divokých prasat a zajíců. V Krušných horách okolo Jelení hory fotopasti odhalily pokles v relativní početnosti jelenů, srnců a zajíců a naopak nárůst u vlků, kun a lidí. Novinkou v záznamenaných druzích je v okolí Jelení hory psík mývalovitý a jelen sika, které jsme v předchozím roce na fotopastech nenašli.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu