Zveřejňujeme nové mapy výskytu vlků v projektovém území

Projekt OWAD zveřejňuje novou mapu výskytu vlků v projektovém území, tedy v česko-saském pohraničí, za období květen 2018 až duben 2019. Na základě nálezů pobytových stop vlků, které jsou klasifikovány v mezinárodní monitorovací metodice "SCALP" jako C1 a C2 (tedy jako průkazné), se vlci vyskytovali ve třech kvadrátech 10 krát 10 km v Krušných horách a v 18 kvadrátech v oblasti šluknovského výběžku. Při detailnějších pohledu a při použití kvadrátové sítě o velikosti čtverce 5 krát 5 km se vlci ve zmíněném období zdržovali ve čtyřech kvadrátech v Krušných horách a v 28 čtvercích na Šluknovsku. Při srovnání s předchozím monitorovacím obdobím došlo v Krušných horách  o nárůst o jediný kvadrát, zatímco na Šluknovsku nově přibyly známky výskytu vlků v celkem deseti kvadrátech. 
Do projektového území zasahuje pět ustálených teritorií vlků, kdy se ve většině za dané období vlci i rozmnožili. Oproti loňskému roku teritorium v oblasti Stolpen-Hohenstein změnilo status, protože bylo osídleno jen jedním jedincem, a jedno nové teritorium bylo idetifikováno v Lužických horách.

Další články v rubrice

English ☰ Menu