Zhodnocení saského plánu péče o vlka

Expertní skupina složená z členů FŽP ČZU, AOPK a MŽP se sešla k zhodnocení saského plánu péče o vlka 6. dubna v Praze na Ministerstvu životního prostředí ČR. Prostudovaný materiál a zkušenosti ze setkání s německými partnery byly podkladem pro plodnou diskusi nad připravovanou českou verzí managementového plánu o tuto šelmu. Dalším krokem v projektu bude zapracování dílčích připomínek do materiálu, který bude poskytnut širšímu plénu zahrnujícímu všechny tuzemské zástupce vlkem dotčených resortů a organizací.

Další články v rubrice

English ☰ Menu