Semináře pro správce lesů a honiteb v Jablonném v P.

Semináře pro správce lesů a honiteb v Jablonném v Podještědí se uskutečnil 4. října v místním Společenském centru. Účastníci z řad správců lesů a honiteb a orgánů ochrany přírody v oblasti Lužických hor se seznámili s projektem OWAD a jeho náplní, ale také s historií šíření vlků v Evropě, metodikou monitoringu, či dosavadními výsledky spolupráce českých a saských výzkumníků. Celodenní akci, která vyvrcholila dlouhou a podnětnou diskusí všech zainteresovaných stran, uspořádali zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Další články v rubrice

English ☰ Menu