Seminář v monitoringu vlků

Dne 6.4.2018 proběhl na Správě CHKO Labské  pískovce v Děčíně seminář jehož cílem bylo proškolit zájemce z území monitorovaného v rámci projektu OWAD v metodice, monitoringu a dokumentaci pobytových znaků vlka v zájmovém území. Semináře se zúčastnilo 20 účastníků, mezi kterými byli zástupci NP České Švýcarsko, SLŠ Šluknov, AOPK, CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Během tříhodinového semináře byli účastníci seznámení s metodickými standarty SCALP, ve způsobu jakým jednotlivé nálezy v terénu dokumentovat a také jakým způsobem odebírat vzorky pro laboratorní analýzy. Účastníci také obdrželi odběrové sety, které mohou v terénu použít k odběru a dokumentaci jednotlivých nálezů.

Další články v rubrice

English ☰ Menu