Seminář pro budoucí lesníky na SLŠ Žlutice

Studenti prvních až třetích ročníků Střední lesnické školy ve Žluticích se 12. června seznámili s projektem OWAD. Téměř dvouhodinový seminář seznámil účastníky nejen s posláním a cíli samotného projektu, pracovnice Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, coby projektového partnera, představily AOPK jako důležitý subjekt, s kterým budoucí lesníci a myslivci přijdou ve své praxi do kontaktu. Věcná a plodná diskuse potvrdila, že téma velkých šelem rezonuje také mezi adepty lesnictví, a současně otevřela dveře vzájemné budoucí spolupráci v západočeském regionu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu