Projekt OWADIS byl zahájen

Dvouletý projekt OWADIS byl zahájen 1. října 2020 pod taktovkou České zemědělské univerzity v Praze. Hlavním cílem projektu je prohloubení spolupráce mezi Českou republikou a svobodným státem Sasko při společné ochraně biodiverzity. Projektoví partneři (Přírodovědné muzeum Senckeberg ve Zhořelci a Univerzita Karlova) mají v plánu posílit existující kooperační platformu o IT nástroje zvyšující efektivitu a kvalitu spolupráce. Nástroje napomohou v kvalitním sběru a analýze i v prezentaci dat o výskytu vlků.

Číslo projektu: 100400831
Název projektu: Česko-Saská informační platforma pro sběr, sdílení a analýzu dat o lužické populaci vlků (OWADIS)
Poskytovatel: EU – Saská rozvojová banka
Program: Program Interreg spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020
Koordinátor projektu (organizace): ČZU
Partneři projektu: Přírodovědné muzeum Senckenberg ve Zhořelci, Univerzita Karlova
Asociovaní partneři: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, LUPUS Institut

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu