Monitorovací tým dokončil jarní sezonu v terénu

Monitorovací tým FŽP s podporou kolegů ze Saska, AOPK, Lesů ČR a obou správ národních parků České a Saské Švýcarsko dokončil jarní sezonu terénních prací v projektovém území. Vědci již podruhé od začátku projektu, nyní však v plném vegetačním období, prověřili a potvrdili přítomnost vlků ve Šluknovském výběžku a v Krušných horách. V současné době vyhodnocují výsledky nejen z terénních pochůzek, ale i z intenzivních monitorovacích kampaní s využitím fotopastí. Desítky tisíc fotografií již brzy přinesou cenné informace nejen o výskytu vlků, ale i o nabídce jejich přirozené kořisti na daném území. 

Další články v rubrice

English ☰ Menu