Funkčnost preventivních opatření opakovaně potvrzena

Včera náš terénní pracovník opět potvrdil přítomnost vlků v okolí farmy manželů Hegerových v Doubici, kteří ještě v létě 2018 přicházeli o své ovce a kozy v důsledku útoků vlků. Rozhodli se změnit svůj přístup a svá stáda zabezpečit. Na podzim 2018 postavili kvalitní ploty a pořídili pastevecké psy. Od té doby se vlci do ohrady nedostali, ačkoli v okolí opakovaně nacházíme pobytové stopy. Včerejší stopování několikačlenné smečky bylo významné tím, že se nám podařilo odebrat vzorky (srst, trus, moč) pro analýzu DNA. Genetika by měla potvrdit to, zda se jedná o stejné vlky, kteří útočili v roce 2018. Tedy o vlky, kteří vědí, jaká kořist se v ohradě nachází, ale preventivní opatření je naučila hledat snazší zdroj potravy někde jinde.

Další články v rubrice

English ☰ Menu