Diskuse nad saským plánem péče o vlka

Zástupci Ministerstva životního prostředí, AOPK a FŽP navštívili 28. února německé kolegy s cílem prodiskutovat aktuáůní znění saského plánu péče o vlka. Dokument je v platnosti od roku 2009. Celodenní setkání v Moritzburgu přineslo cenné informace o pozadí příprav a samotné implementaci saského plánu péče o tohoto živočicha. Evaluace saského závazného dokumentu, který v brzké době čeká aktualizace, je jednou ze základních projektových aktivit MŽP a napomůže vzniku českého plánu. O bohaté zkušenosti na poli ochrany vlčích populací a přístupu k náhradám škod, práce s veřejností a dalšími důležitými apekty se s českou delegací podělili Helene Möslinger a Gesa Kluth z organizace LUPUS a Bernd Dankert ze saského ministerstva životního prostředí.

Další články v rubrice

English ☰ Menu